Beekdaelen
21 september 2021 04:12
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Begeleiding statushouders

Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus. In Beekdaelen gebeurt de begeleiding van en naar maatschappelijk werk op twee manieren.

In de kern Nuth draagt vluchtelingenwerk de begeleiding van statushouders na een half jaar over aan Meander Maatschappelijke Dienstverlening. In de kernen Onderbanken & Schinnen begeleidt maatschappelijk werk de statushouder vanaf de dag dat deze in de gemeente Beekdaelen wordt geplaatst.

De statushouder krijgt onder meer hulp bij zijn administratie, budgettering en zaken die de kinderen aangaan. Maar ook bij het wegwijs maken van mensen in de Nederlandse cultuur en de hieraan gekoppelde normen en waarden.

Daarnaast wordt ondersteuning geboden mocht er sprake zijn van conflicten in de relationele sfeer. Ook is er aandacht voor de positie van de vrouw en kinderen binnen het gezin. Voor een maatschappelijk werker is kennis van de cultuur nodig in de begeleiding.

Het beroep dat statushouders op een maatschappelijk werker doen is groot. De begeleiding is intensief, mede door de taalbarrière. De maatschappelijk werker blijft de statushouders uitdagen om dingen stapje voor stapje zelf te doen. Het uiteindelijke doel is dat statushouders op eigen kracht verder kunnen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Wij werken samen met