Beekdaelen
21 september 2021 05:05
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Week van het Geld

Gemiddeld groeit 1 op 8 à 9 kinderen op in armoede. De laatste jaren is er, vanuit de overheid, extra aandacht voor opgroeien en opvoeden in armoede.

Tijdens de ‘Week van het geld’ wordt in Schinveld en een aantal omliggende kerkdorpen extra aandacht geschonken aan kinderen die opgroeien in armoede. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een aantal lespakketten voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. In de lessen wordt op een speelse wijze aandacht besteed aan het omgaan met geld. Als afsluiting krijgen de kinderen een budget om een ‘gezonde lunch’ mee te kopen bij de lokale supermarkt.

Wij kiezen voor een aanpak die uitgaat van Stress-sensitieve hulpverlening. Deze aanpak houdt rekening met de impact van stress door armoede op het functioneren van de hers-enen. Het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor plannen, doelgericht handelen en impulsbeheersing – de zogenaamde executieve functies – functioneert minder door stress. Dat is onder meer terug te zien op een MRI-scan of in de hormoonspiegels in het bloed. Belangrijk zijn ook de vaardigheden van ouders als het gaat om het opvoeden van hun kinderen. Bij kinderen kan hierdoor de cognitieve en sociale ontwikkeling in het gedrang komen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Wij werken samen met